EFA Shorts Program II

Bella
(2020)
Drama
- min
EFA Shorts Program II
RIFF 2022
Blue Fear
(2020)
- min
EFA Shorts Program II
RIFF 2022
The Natural Death of a Mouse
(2020)
- min
EFA Shorts Program II
RIFF 2022
My Uncle Tudor
(2021)
Heimildamyndir
- min
EFA Shorts Program II
RIFF 2022
Flowers Blooming in Our Throats
(2020)
- min
EFA Shorts Program II
RIFF 2022
K. Mark stræti 12
(2019)
Drama
- 15 min
EFA Shorts Program II
RIFF 2021
Ósýnileg hetja
(2019)
Short Fiction
- 27 min
EFA Shorts Program II
RIFF 2021
Ekki rétta fjallið, Múhameð
(2020)
Short Animation
- 29 min
EFA Shorts Program II
RIFF 2021
Nha Mila
(2020)
Short Fiction
- 18 min
EFA Shorts Program II
RIFF 2021
Fólk á laugardegi
(2020)
Short Fiction
- 10 min
EFA Shorts Program II
RIFF 2021
A Worthy Man
(2018)
Drama
- 19 min
EFA Shorts Program II
RIFF 2020
Oslo
(2019)
Short Fiction
- 15 min
EFA Shorts Program II
RIFF 2020

SIGN-UP FOR OUR NEWSLETTER